منظمات مغربية بأوربا تنظم ملتقى الكرامة وضد الإفلات من العقاب بباريس

Meeting de soutien
«Pour la Dignité du Peuple Marocain et Contre l’Impunité»

Le vendredi 25 novembre 2016 à 19h à la Bourse du Travail de Saint-Denis.

imageEmail: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com